ANBI

 • In het kader van de ANBI-status van Bendigamos, plaatsen we hieronder de wettelijk verplichte informatie over onze organisatie.

  *Laatste update: 30 juni 2020 – nieuwe jaarrekening en begroting toegevoegd*

  Naam: Kahal Kados Ahavat Hinam Bendigamos
  Kvk nummer: 64436373
  RSIN: 855665312
  Contactgegevens: BendigamosNL@gmail.com

  Doelstelling en visie
  Bendigamos heeft ten doel het streven naar en faciliteren van een bloeiend gemeenschapsleven, waar leden en bezoekers actief betrokken worden, waarin met – nadruk wordt geÏnvesteerd in het aantrekken en opleiden van met – name de jongere generaties – binnen een creatieve, warme en – constructieve sfeer; en de orthodox-joodse godsdienst volgens de Amsterdams Portugees-lsraëlitische ritus uit te oefenen en het voortbestaan – hiervan te waarborgen
  Bendigamos tracht dit doel, onder meer te bereiken door:
  a. het als zelfstandig kerkgenootschap organiseren, conserveren en faciliteren van gebeds-, leer- en overige diensten volgens de – Amste rda ms Portugees-lsraëlitische tradities;
  b. het bijeenbrengen van middelen om te besteden aan het verwezenlijken van deze doelstelling
  c. samen te werken met andere orthodox-joodse kerkgenootschappen en/of daartoe behorende gemeenten;
  d. samen te werken met andere joodse en niet-joodse instellingen; en
  e. het verrichten van alle overige activiteiten, welke rechtstreeks of – zijdelings verband houden met de doelstelling van de gemeente.
  Bendigamos heeft niet tot doel het maken van winst. Van het doel is – uitgesloten het drijven van een onderneming.

  Beleidsplan
  In de afgelopen vijf jaar is een goede basis gelegd voor een groeiende en duurzame community. Het beleid voor 2020 is een voortzetting van de ingezette lijn in 2019. We zien dat we op alle punten vooruitgang en we bouwen dit graag verder uit.
  1. De huidige diensten, evenementen en communicatie (online en offline) verder uitbouwen
  2. Verdieping van onze organisatie. In de praktijk betekent dit dat we actief meer mensen meer ruimte gaan geven om bij te dragen aan onze gemeenschap, op elke manier die onze community vooruit helpt.
  3. We gaan ons onderwijs meer vorm geven. We gaan nieuwe samenwerkingen aan en kijken of we meer leraren kunnen vinden voor bar- en batmitswalessen, voor onze Kinderdiensten en andere onderwijsactiviteiten.
  4. We gaan meer mensen leren om actief deel te kunnen aan de diensten, o.a door onze Kinderdiensten te professionaliseren, door inzet van de Rabbijn en door gezellige studiegroepen.
  5. Onze gemeenschap online beter vindbaar maken voor mensen van buitenaf.
  Inmiddels zijn er verschillende commissies ingesteld en is een Taskforce begonnen met maandelijks overleg, zodat alle vrijwilligers zo efficiënt mogelijk met elkaar kunnen samenwerken. 

  Bestuur
  Het bestuur bestaat uit een Voorzitter, Penningmeester en Secretaris. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor de organisatie en zet zich voornamelijk in op de uitvoering van het beleid. De Penningmeester houdt zicht op de uitgaven en inkomsten en houdt zich bezig met de begroting en jaarrekening. De Secretaris denkt momenteel vooral mee over de ledenadministratie. Het bestuur wordt niet betaald voor de bestuursfuncties.

  Activiteiten

  Nog steeds vindt elke 2 weken een synagogedienst plaats op zaterdagochtend. De groep die onze diensten bezoekt groeit nog steeds ieder jaar. Tijdens onze vierde verjaardagsviering waren we met zo’n 110 mensen. Gemiddeld 1x per jaar hebben we een evenement buiten de sjabbat. Deze evenementen zijn deels te vinden in de jaarrekening, hoewel we ook soms events hebben die ons nagenoeg niets kosten, zoals onze vrijdagavondmaaltijd met de NIHS en onze spelletjesmiddagen. De paar tientjes die we hierover uitgeven laten we vallen onder ‘kidoesj’, omdat het dan over inkoop van eten en drinken gaat. We hopen ook het komend jaar verder te groeien.

  Onderaan de pagina vind je de nieuwste begroting en jaarrekening.

  Eerdere jaarrekeningen:
  Hieronder vind je enkele oudere jaarrekeningen en verslagen.
  Jaarrekening 2017

  Eerdere jaarrekeningen en verslagen:
  Het jaarverslag van juni 2015 – juli 2016
  Ons 1e (verlengde) boekjaar liep van juni 2015 tot en met december 2016. Hoe ons eerste jaar was is hieronder te lezen in het jaarverslag.

  Halfjaarverslag augustus 2016-januari 2017
  Hier ook het meeste recente korte halfjaaroverzicht, van augustus 2016 tot januari 2017.

  Begroting

  Jaarrekening 2019

  We hebben in 2019 een mooi aantal evenementen georganiseerd. We hebben min of meer quitte gedraaid. Echter, doordat we alsnog een subsidie binnen hebben gekregen van een activiteit van 2018 hebben we een plus gedraaid van €4000. Niet op de begroting staat een geoormerkt legaat dat ons is toegekomen. Dit zal slechts worden ingezet voor duurzame investeringen die binnen het oormerk vallen. Zodra uitgaven worden gedaan uit dit legaat zal de uitgave en ook de hoogte van het resterende deel van het legaat meegenomen worden in de jaarrekening. Het legaat bedraagt €50000.

  Jaarverslag 2019

  2019 was weer een prachtig jaar voor Bendigamos met meer activiteiten dan ooit. We vierden veel semachot, hadden onze eerste buitenlandse reis naar London, hadden een comedian over de vloer voor onze 4e verjaardag, organiseerden weer een Seider, een Go Jewish Seminar, een bordspellenavond, Kinderdiensten, verschillende Poeriemvieringen en een barbecue op Lag Langomer, we hadden een lezing van Dina-Perla, met Sjawoe’ot hadden we twee dagen dienst, een cheesecake-proeverij en bezoek uit de Verenigde Staten, een sushi-workshop for kids, we hadden weer een Kipoercursus en een geweldige dienst met Kipoer, we hebben de terugkeer van Lavi mede mogelijk gemaakt en veel samen georganiseerd, zoals de sjabbaton met Daniel Yehuda, we hadden een College Tour over de Joodse achtergrond van Ajax, we zijn weer naar het theater geweest samen en we hebben informele Rabbinale ondersteuning gekregen. Ook vierden we enkele bar mitswa’s bij Bendigamos en een bat mitswa. Kortom, een zeer geslaagd jaar!

  Update: Begroting voor 2020

  We hebben een huurverhoging gehad, waardoor we nu €150 per dienst betalen. Vanaf de zomer wordt het zelfs €250. We hebben nu ook Rabbinale ondersteuning, maar we zullen hiervoor nog wel dekking moeten vinden. We gaan proberen structureler inkomsten te vragen bij onze leden. We hebben hiervoor iemand verantwoordelijk gemaakt, zodat hier genoeg tijd aan aan kan worden besteed.

  Onder kantoorkosten vallen o.a. marketingkosten (zoals drukwerk), websitehosting en de jaarlijkse attenties voor onze vrijwilligers.

  In het afgelopen jaar hebben zijn de inkomsten gelukkig ook gegroeid doordat meer mensen ons nu financieel steunen, een aantal hebben hun bijdrage ook verhoogd, waarvoor veel dank!