ANBI

 • In het kader van de ANBI-status van Bendigamos, plaatsen we hieronder de wettelijk verplichte informative over onze organisatie.

  *Laatste update: 28 juni 2019 – nieuwe jaarrekening en begroting toegevoegd*

  Naam: Kahal Kados Ahavat Hinam Bendigamos
  Kvk nummer: 64436373
  RSIN: 855665312
  Contactgegevens: BendigamosNL@gmail.com

  Doelstelling en visie
  Bendigamos heeft ten doel het streven naar en faciliteren van een bloeiend gemeenschapsleven, waar leden en bezoekers actief betrokken worden, waarin met – nadruk wordt geÏnvesteerd in het aantrekken en opleiden van met – name de jongere generaties – binnen een creatieve, warme en – constructieve sfeer; en de orthodox-joodse godsdienst volgens de Amsterdams Portugees-lsraëlitische ritus uit te oefenen en het voortbestaan – hiervan te waarborgen
  Bendigamos tracht dit doel, onder meer te bereiken door:
  a. het als zelfstandig kerkgenootschap organiseren, conserveren en faciliteren van gebeds-, leer- en overige diensten volgens de – Amste rda ms Portugees-lsraëlitische tradities;
  b. het bijeenbrengen van middelen om te besteden aan het verwezenlijken van deze doelstelling
  c. samen te werken met andere orthodox-joodse kerkgenootschappen en/of daartoe behorende gemeenten;
  d. samen te werken met andere joodse en niet-joodse instellingen; en
  e. het verrichten van alle overige activiteiten, welke rechtstreeks of – zijdelings verband houden met de doelstelling van de gemeente.
  Bendigamos heeft niet tot doel het maken van winst. Van het doel is – uitgesloten het drijven van een onderneming.

  Beleidsplan
  In de afgelopen vier jaar is een goede basis gelegd voor een groeiende en duurzame community. Het beleid voor het komende jaar bestaat uit de volgende onderdelen:
  1. De huidige diensten, evenementen en communicatie (online en offline) verder uitbouwen
  2. Verdieping van onze organisatie. In de praktijk betekent dit dat we actief meer mensen meer ruimte gaan geven om bij te dragen aan onze gemeenschap, op elke manier die onze community vooruit helpt.
  3. We gaan ons onderwijs meer vorm geven. We gaan nieuwe samenwerkingen aan en kijken of we meer leraren kunnen vinden voor bar- en batmitswalessen, voor onze Kinderdiensten en andere onderwijsactiviteiten.
  4. We gaan meer mensen leren om actief deel te kunnen aan de diensten, o.a door onze Kinderdiensten te professionaliseren, door inzet van de Rabbijn en door gezellige studiegroepen.
  5. Onze gemeenschap online beter vindbaar maken voor mensen van buitenaf.
  Inmiddels zijn er verschillende commissies ingesteld en is een Taskforce begonnen met maandelijks overleg, zodat alle vrijwilligers zo efficiënt mogelijk met elkaar kunnen samenwerken.

  Bestuur
  Het bestuur bestaat uit een Voorzitter, Penningmeester en Secretaris. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor de organisatie en zet zich voornamelijk in op de uitvoering van het beleid. De Penningmeester houdt zicht op de uitgaven en inkomsten en houdt zich bezig met de begroting en jaarrekening. De Secretaris denkt momenteel vooral mee over de ledenadministratie. Het bestuur wordt niet betaald voor de bestuursfuncties.

  Activiteiten

  Nog steeds vindt elke 2 weken een synagogedienst plaats op zaterdagochtend. De groep die onze diensten bezoekt groeit nog steeds ieder jaar. Tijdens onze vierde verjaardagsviering waren we met zo’n 110 mensen. Gemiddeld 1x per jaar hebben we een evenement buiten de sjabbat. Van 2018 zijn deze terug te vinden in de jaarrekening, hoewel we ook soms events hebben die ons nagenoeg niets kosten, zoals ons uitje naar Boom Chicago en onze spelletjesmiddagen. De paar tientjes die we hierover uitgeven laten we vallen onder ‘kidoesj’, omdat het dan over inkoop van eten en drinken gaat. We hopen ook het komend jaar verder te groeien.

  UPDATE 28-06-2019: Onderaan de pagina vind je de nieuwste begroting en jaarrekening.

  Eerdere jaarrekeningen:
  Hieronder volgt de meest recente jaarrekening van Bendigamos.
  Jaarrekening 2017

  Eerdere jaarrekeningen en verslagen:
  Het jaarverslag van juni 2015 – juli 2016
  Ons 1e (verlengde) boekjaar liep van juni 2015 tot en met december 2016. Hoe ons eerste jaar was is hieronder te lezen in het jaarverslag.

  Halfjaarverslag augustus 2016-januari 2017
  Hier ook het meeste recente korte halfjaaroverzicht, van augustus 2016 tot januari 2017.

  Begroting

  Jaarrekening 2018

  We hebben in 2018 een mooi aantal evenementen georganiseerd. Er is wel meer uitgegeven dan er is binnengekomen. In 2019 zullen we daarom meer inkomen moeten proberen te genereren.

  Update: Begroting voor 2019

  We hebben een huurverhoging gehad, waardoor we nu €115 per dienst betalen. Ook de beveiliging is nu wat duurder.

  Onder kantoorkosten vallen o.a. marketingkosten (zoals drukwerk), websitehosting en de jaarlijkse attenties voor onze vrijwilligers.

  In het afgelopen jaar hebben zijn de inkomsten gelukkig ook gegroeid doordat meer mensen ons nu financieel steunen, een aantal hebben hun bijdrage ook verhoogd, waarvoor veel dank!